Kako prepoznati organsku parcelu ili proizvođača (Infografik)

Organski proizvođači ulažu puno kako bi njihova hrana bila ne samo organska, već i vrhunskog kvaliteta.  U nastavku donosimo faktore na osnovu kojih je moguće prepoznati da li određena parcela ili proizvođač ispunjava uslove organske proizvodnje.