Organskom hranom do zdravijeg života

Organska hrana je hrana uzgojena na prirodan način tj. bez vještačkih dodataka kao što su pesticidi, hemijska đubriva i GMO. Kao takva, organska hrana mora stići do potrošača bez ikakvih aditiva ili drugih hemijskih supstanci, te ne smije biti ozračena.

Kako se navodi na blogu ’’Faithful to Nature’’ , organska hrana dolazi iz pouzdanih izvora. Sve organske farme i kompanije koje se bave organskom hranom pregledavaju se najmanje jednom godišnje. Standardi za organsku hranu propisani su zakonom zemlјe čije tijelo vrši certifikaciju tih proizvoda.

Sve navedeno implicira na koji način organska proizvodnja, a samim tim i hrana, utiče na životnu sredinu i zdravlje čovjeka.

Organska polјoprivreda poštuje prirodnu ravnotežu, te tako uređen ekosistem omogućuje stanište za razne insekte i ptice koji kontrolišu štetočine. Kao rezultat toga, organska poljoprivredna gazdinstva uglavnom imaju 44% više ptica na polјima i čak pet puta više divlјih bilјaka, što smanjuje potrebu za korištenjem pesticida koji su doveli do opadanja ptičije populacije na poljoprivrednom zemljištu za 95%. Pored toga, organske farme čuvaju izvorišta vode, te zemljište kao temelј lanca ishrane.

Kada je riječ o zdravlju ljudi, dolazimo do višestrukih koristi. Naime, tijela koja vrše organsku certifikaciju zabranjuju upotrebu antibiotika u ishrani životinja. Antibiotici koji se rutinski dodaju životinjskoj ishrani da bi se ubrzao rast životinja povezani su sa bakterijskom rezistencijom na iste ili slične antibiotike kod lјudi.

U pravilu, djeca su podložnija toksinima nego odrasli i zbog toga djeca bi se posebno trebala hraniti organskom hranom. Studija provedena u Vašingtonu pratila je ishranu dvije male grupe djece predškolskog uzrasta čiji su roditelјi vodili dnevnike o njihovoj ishrani. Jedna grupa djece jela je uglavnom organsku hranu, dok je druga jela uglavnom konvencionalnu hranu. Zatim su istraživači testirali uzorke urina djece na metaboličke proizvode organofosfatnih (OP) pesticida. OP pesticidi ometaju prenos nervnih signala u mozgu i nervnom sistemu insekata i lјudi, čineći ih moćnim neurotoksinima. Rezultati su pokazali da su djeca koja jedu konvencionalnu hranu bila izložena većoj izloženosti OP pesticida i zaklјučila da konzumiranje organskih proizvoda predstavlјa relativno jednostavno sredstvo za roditelјe da smanje izloženost njihove djece pesticidima.

Takođe, polјoprivredni radnici izloženi su najvećoj koncentraciji otrova od bilo kojeg drugog dijela populacije, a učinci tih otrova na ljudski organizam su jako dobro dokumentovana. To su lјudi koji proizvode i vode brigu o našoj hrani i oni zaslužuju bolјe. Stoga, pomozimo u njihovoj borbi za sigurno radno okruženje i podržimo ih kupovinom organske hrane.

Pored toga, kupujući lokalno proizvedenu hranu održavate lokalna polјoprivredna gazdinstva održivim, ne doprinosite ekološkim i društvenim troškovima transporta hrane i pomažete vašoj zajednici u postizanju sigurnosti hrane.

 

Organsko.org/D.M.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *