Potrošači preferiraju organsku, lokalno proizvedenu hranu

Uslijed pandemije COVID-19, potrošači se sve više okreću „svjesnoj potrošnji“, izražavajući sve veći interes za organsku, lokalno proizvedenu hranu.

„Saage Insights“, kompanija koja se bavi istraživanjem, nedavno je okončala studiju o uticaju COVID-19 na potrošače u SAD-u, te kako će se pomenuti uticaj odraziti na budućnost.

Istraživanje je otkrilo da je pandemija COVID-19 poremetila život potrošača, zbog čega su mnogi preispitali svoje „potrošačko ponašanje“, preispitujući svoje vrijednosti i učeći nove načine komunikacije, zbog čega se usvajanje digitalnih tehnologija ubrzalo.

„Potrošači su jako svjesni problema u lancu snabdijevanja i izazova sa kojim se suočavaju postrojenja za preradu mesa zbog COVID-19. Mnogi vjeruju da je organsko meso sigurnije za njihove porodice i da se prema životinjama postupa humanije”, rekla je Carla Avruch, suosnivač kompanije „Saage Insights“.

Prema njenim riječima, više pažnje se posvećuje izboru vrste mesa i izvoru mesnih proizvoda.

„Neki se obraćaju lokalnim mesnicama ili traže lokalne proizvode na farmama u blizini“, rekla je ona, dok klјučne riječi koje odgovaraju potrošačima uklјučuju organsko, lokalno proizvedeno, a kada je riječ o peradi i jajima, da nisu držani u zatvorenom prostoru.

Kada je riječ o navikama, Avruch je dodala da je i tu prisutna promjena koja će uticati i na buduće potrošačko ponašanje, čak i nakon završetka pandemije COVID-19.

Na primjer, potrošači će se više oslanjati na aplikacije i online usluge za naručivanje hrane, jer im je jednostavno tako zgodnije. Takođe, svjesna potrošnja će postati vrsta norme, s obzirom na informisanost u pogledu lanca snabdijevanja i prava radnika, pa tako će se javiti svijest o tome da kupovinom mogu uticati na društveno-političku svakodnevicu. Pored toga, pandemija donosi povećan interes za sopstvenim zdravljem i zdravom hranom, a u istraživanju su mnogi istakli da upravo organska hrana je sigurnija i zdravija za organizam.

Izvor:  https://www.globalmeatnews.com/Article/2020/06/10/Consumers-prefer-organic-local-meat-and-cage-free-poultry