Želite da zasadite jagode, ali jednostavno nemate dovoljno mjesta u vašem vrtu. Rješenje problema se nalazi u visećim korpama i saksijama. Prednost visećih korpa je što pružaju veliku iskoristivost malog prostora, a pored toga što su atraktivne za oko, biće povoljno mjesto za sadnju vaših jagoda. Takođe, na ovaj načinContinue Reading

Prvi eksperiment primjene muzike na bilјkama izveo je dr T. C. Sing 1962. godine. Otkrio je da bilјke reaguju na zvučne talase i vibracije kada su izložene muzici. Bilјke vodenike, koje su bile predmet njegove studije, povećale su visinu za 20%, a za 72% biomasu slušajući klasičnu muziku. 1973. godine,Continue Reading

Organska proizvodnja i prodaja jagodičastog voća iz godine u godinu premašuje sve rekorde. Čak 15 posto od ukupne prodaje voća na svijetu pripada jagodičastom voću. Posebno su interesantne organske jagode koje su u vrhu liste prilikom kupovine. Prema statističkim podacima proizvodnje ovog voća na zapadno-evropskom i američkom tržištu čak trećinaContinue Reading

Autorica: prof. dr Dragana Šunjka Zaštita zdravlja bilja radi postizanja visokih prinosa i dovoljne količine hrane, s jedne, i odgovarajući kvalitet proizvoda, s druge strane, najznačajniji su zadaci savremene poljoprivredne proizvodnje. Međutim, intenzivna, a posebno neadekvatna primena hemijskih sredstava za zaštitu bilja dovela je do rastuće zabrinutosti u pogledu zdravstveneContinue Reading

Agencija za zaštitu životne sredine SAD (EPA) definiše pesticide kao bilo koju hemijsku supstancu koja se koristi za regulisanje, prevenciju ili uništavanje štetočina – obično insekata, glodara ili mikroorganizama poput glјivica i bakterija – ili koja deluje kao stabilizator azota u zemlјištu. Kako piše britanski Gardijan, u SAD-u se godišnjeContinue Reading

Voćnjak po načelima permakulture omogućiće dovoljan prihod za život većim prinosima, a sa manje rada, i sve to dok živite i bavite se voćarstvom na održiv način. Voćnjak koji je organizovan na ovakav način predstavlja parče zemlјe zasađeno voćem, ili drugim plodonosnim drvećem, na ekološki odgovoran, ali i produktivan način.Continue Reading

Permakultura osmišljava i razvija sisteme te primjenu etičkih smjernica i pravila za planiranje, projektovanje i održavanje održivih životnih prostora ljudi u skladu s prirodom. Riječ “permaculture” su sredinom sedamdesetih godina skovali Australci Bill Mollison i David Holmgren od riječi permanent agriculture. Permakultura se može opisati kao etički oblik sistema kojiContinue Reading

Opstanak i napredak na našoj planeti zahtijeva sistem koji podržava međusobnu povezanost, reciprocitet i regeneraciju. Pomno razmišlјajući o načinu na koji koristimo naše resurse – hranu, energiju, sklonište i druge materijalne i nematerijalne potrebe – moguće je izvući mnogo više, koristeći manje. Možemo biti produktivniji sa manje napora, iskorištavajući benefiteContinue Reading