Autorica: prof. emeritus dr  Branka Lazić, akademik AINS Prošlo je 100 godina razvoja organske poljoprivrede, od pojedinačnih proizvođača preko prvih naučnih osnova (1920., 1940. i dalje) do postavljanja zajedničkih osnova i principa, formiranja IFOAM (1972 god.) uz  intenziviranje obrazovanja, naučnih i tehnoloških istraživanja. Ostvareni su značajni rezultati u proizvodnji zdravstvenoContinue Reading

Autor teksta:  prof.emeritus Branka Lazić Biotehničke mere u organskoj proizvodnji povrća čine celovitost (agroekološke i biotehničke) prilagođenu raznolikosti biljnih vrsta. Od brojnih biotehničkih mera izdvojićemo samo neke koje su karakteristične za bio-baštovanstvo. Obrada zemljišta treba da je prilagođena tipu i plodnosti zemljišta i uvek je plića (osim kada se ukažeContinue Reading

Autorica teksta: prof. emeritus Branka Lazić Bio-bašta je svaki prostor gde se u zemljištu na principima organske poljoprivrede gaji povrće, cveće, lekovite začinske vrste, voće, ali i vinova loza uz prateće biljne vrste – korisne biljke – biljke prijatelji. U našoj bio-bašti centralno mesto zauzima povrtnjaksa različitim vrstama i sortamaContinue Reading

Nekoliko savjeta iz ličnog iskustva Piše: Tatjana Suhajček Đukić Koncept biovrtlarenja se zasniva na uzgoju kultura kopirajući prirodne procese i stvaranju uslova za zdravu i ekološki izbalansiranu sredinu u kojoj uzgajamo svoje biljke i korak je dalje od organske proizvodnje. Neke od metoda su se koristile i u vremenima kadaContinue Reading

Piše: Tatjana Suhajček Đukić Paradajz (Solanum lycopersicum) pripada porodici pomoćnica (Solanceae) kojoj pripadaju i jedne od  najčešćih povrtlarskih kultura, a to su paprika i krompir. S tim u vezi, ove kulture napadaju iste bolesti i nametnici, pa ćete često, ukoliko u svojoj bašti imate krompirovu zlaticu, nakon berbe krompira primjetitiContinue Reading

Autorica teksta: dipl.ing. – master Aleksandra Alavanja Prekomerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba sintetičkih sredstava za zaštitu i đubrenje u proizvodnji hrane ugrozila je njenu bezbednost i kvalitet, zdravlje ljudi i životinja, ali i prirodne cikluse važne za opstanak života. Iz navedenih razloga, sve više ljudi se okreće ka organskojContinue Reading

Autorica teksta: dipl.ing. – master Aleksandra Alavanja Kada bismo zastali i razmislili u čemu se sve ogleda značaj polinatora, videli bismo da problematika njihovog sve većeg pomora zadire u svaku poru ljudskog društva i njegovog delovanja. Tada bismo shvatili da od njihovog opstanka u velikoj meri zavisi i naš. PolinacijaContinue Reading

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka Poljoprivreda, kao jedan od najznačajnijih korisnika vodnih resursa, osim direktnog uticaja na količinu raspoloživog vodnog potencijala, potrošnjom u svrhu navodnjavanja, znatno utiče i na kvalitet površinskih i podzemnih voda, kao i zemljišta. To se, pre svega, ogleda u intenzivnoj i/ili neadekvatnoj primeni sredstava za zaštituContinue Reading

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka Zaštita bilja predstavlja jedan od najvećih izazova u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Primarni izbor u suzbijanju štetnih organizama, bilo da se radi o bolestima, korovima ili štetočinama, moraju biti preventivne mere, kao što su pravilno postupanje sa biljnim ostacima i odgovarajuće mere higijene, gajenje otpornih sorti,Continue Reading