Piše: Tatjana Suhajček Đukić Paradajz (Solanum lycopersicum) pripada porodici pomoćnica (Solanceae) kojoj pripadaju i jedne od  najčešćih povrtlarskih kultura, a to su paprika i krompir. S tim u vezi, ove kulture napadaju iste bolesti i nametnici, pa ćete često, ukoliko u svojoj bašti imate krompirovu zlaticu, nakon berbe krompira primjetitiContinue Reading

Autorica teksta: dipl.ing. – master Aleksandra Alavanja Prekomerna, nekontrolisana, često i nestručna upotreba sintetičkih sredstava za zaštitu i đubrenje u proizvodnji hrane ugrozila je njenu bezbednost i kvalitet, zdravlje ljudi i životinja, ali i prirodne cikluse važne za opstanak života. Iz navedenih razloga, sve više ljudi se okreće ka organskojContinue Reading

Autorica teksta: dipl.ing. – master Aleksandra Alavanja Kada bismo zastali i razmislili u čemu se sve ogleda značaj polinatora, videli bismo da problematika njihovog sve većeg pomora zadire u svaku poru ljudskog društva i njegovog delovanja. Tada bismo shvatili da od njihovog opstanka u velikoj meri zavisi i naš. PolinacijaContinue Reading

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka Poljoprivreda, kao jedan od najznačajnijih korisnika vodnih resursa, osim direktnog uticaja na količinu raspoloživog vodnog potencijala, potrošnjom u svrhu navodnjavanja, znatno utiče i na kvalitet površinskih i podzemnih voda, kao i zemljišta. To se, pre svega, ogleda u intenzivnoj i/ili neadekvatnoj primeni sredstava za zaštituContinue Reading

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka Zaštita bilja predstavlja jedan od najvećih izazova u organskoj poljoprivrednoj proizvodnji. Primarni izbor u suzbijanju štetnih organizama, bilo da se radi o bolestima, korovima ili štetočinama, moraju biti preventivne mere, kao što su pravilno postupanje sa biljnim ostacima i odgovarajuće mere higijene, gajenje otpornih sorti,Continue Reading

Autorica: prof. dr Dragana Šunjka Zaštita zdravlja bilja radi postizanja visokih prinosa i dovoljne količine hrane, s jedne, i odgovarajući kvalitet proizvoda, s druge strane, najznačajniji su zadaci savremene poljoprivredne proizvodnje. Međutim, intenzivna, a posebno neadekvatna primena hemijskih sredstava za zaštitu bilja dovela je do rastuće zabrinutosti u pogledu zdravstveneContinue Reading

Autorice teksta: doc.dr Dragana Šunjka i Prof.dr Slavica Vuković Kao reakcija na posledice konvencionalne poljoprivrede i intenzivne upotrebe pesticida, poslednjih decenija se povećavaju površine pod organskom poljoprivrednom proizvodnjom. Organska proizvodnja, kao sistem održive poljoprivrede, bazira se na visokom poštovanju ekoloških principa putem racionalnog korišćenja prirodnih resursa, upotrebe obnovljivih izvora energije,Continue Reading

Autorica teksta: doc.dr Dragana Šunjka i Prof.dr Slavica Vuković Prema zvaničnim podacima FAO, bez primene pesticida samo u toku jedne godine, bolesti, štetni insekti i korovi smanjili bi svetsku proizvodnju hrane za 25-30%. Međutim, intenzivna, a često i neadekvatna, primena pesticida dovela je do niza posledica, kako po samu poljoprivrednuContinue Reading

Piše: Will Livingstone za goorganicuk.com Ne trebate biti iskusni poljoprivrednik ili čak vrtlar sa zelenim prstima da biste kod kuće uzgajali neke ukusne organske proizvode. Ne treba vam ni vrt! Stručni vrtlar organske kuhinje, Will Livingstone, pokazuje nam kako započeti. Nekoliko začina u loncu ili nekoliko biljaka paradajza na balkonuContinue Reading