Hrana, poljoprivreda i klimatske promjene – mali poljoprivredni proizvođači i agroekologija (Infografik)

Industrijska polјoprivreda je klјučni pokretač u stvaranju stakleničkih gasova, na koju otpada 30-50% ukupne globalne emisije pomenutih gasova. Hemijska đubriva, pesticidi, teška mašinerija, monokulture, promjene zemlјišta, krčenje šuma, hlađenje, otpad i transport doprinose prehrambenom sistemu koji stvara značajne emisije i utiče na globalne klimatske promjene. Međutim, mali poljoprivredni proizvođači i stočari mogli bi sekvestrovati značajnu količinu emisije CO2 prelaskom na široko dostupne i jeftine prakse organskog upravlјanja. U stvari, nedavne studije pokazuju da mali poljoprivredni proizvođači već hrane većinu planete koristeći manje od četvrtine svih polјoprivrednih površina, dok aktivno sekvestruju CO2. Iako su mala poljoprivredna gazdinstva uglavnom produktivnija od velikih, na mnogim mjestima dolazi do njihovog gašenja, dok velike gazdinstva postaju još veća i stvaraju veću emisiju stakleničkih gasova.