Organska farma u Čurugu od stajnjaka proizvodi struju

Na poljoprivrednom dobru u Čurugu je prije više od decenije sagrađena energana na biomasu. Danas je jedna od najvećih organskih farmi u Evropi. Farma je čista kao apoteka, a fermentisani stajnjak miriše na profit.
Poljoprivrednici Srbije imaju rješenje za izazove zelene i cirkularne ekonomije. Biopostrojenje na farmi sa 2.200 goveda prerađuje stajnjak i biomasu u električnu i toplotnu energiju, a organsko đubrivo omogućilo im je da sertifikuju 1.700 hektara organskih oranica.
One daju organske žitarice koje se koriste u jedinoj fabrici stočne biohrane u regionu.
– Sada smo uključeni u preradu organskog neoplastnog otpada kao ta posljednja karika gdje se vrši tretman i uništavanje otpada. Godišnje preko 7.000 tona organskog neoplastnog otpada završi u našem postrojenju i iskoristi se za proizvodnju električne energije i đubriva – kaže tehnički direktor Jovica Kosanović.
Krave su slobodne, i uglavnom se same tele. Godišnje se isporuči 6.000.000 litara organskog mlijeka. Telad su na prvom mjestu, doji ih robot za napajanje, a poslastica im je teleći musli.
– Svako tele ima ogrlicu sa “risponderom”. Prilikom napajanja taj robot daje određenu količinu mlijeka na dnevnom nivou – ukazuje rukovodilac farme Aleksandar Vojkić.
Ministarstvo poljoprivrede subvencioniše upotrebu obnovljivih izvora energije u agraru nacionalnim i IPARD merama.
– U zavisnosti od sektora koji konkuriše, da li je to voće, povrće, sektor mesa ili mlijeka, moram da kažem da sektor mlijeka može da ostvari podsticaje IPARD-a i do dva miliona evra – navodi pomoćnik ministra poljoprivrede Aleksandar Bogićević.
Izvor: ekapija.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *