Organska ishrana je posebno važna za muškarce, a evo i zašto

Iako mnogi muškarci vjerovatno smatraju organsku ishranu nevažnom i kao nešto o čemu ne trebaju previše brinuti, to ne bi trebalo biti tako. Štaviše, ishrana igra veliku ulogu kada je riječ o reproduktivnom zdravlju.

U istraživanju Harvard univerziteta koje se bavilo vezom između ishrane i plodnosti kod muškaraca zaklјučeno je da je izloženost pesticidima u hrani povezana sa „smanjenim ukupnim brojem spermatozoida i manjim procentom morfološki normalnih spermatozoida“.

Uzeto je 338 uzoraka sperme od 155 muškaraca, u periodu od 2007. do 2012. godine. U svakom uzorku sperme koncentracija spermatozoida i nivo kretanja procijenjeni su kompjuterskom analizom sperme (CASA). Voće i povrće je kategorisano na ono koje sadrži visoke ili nisko do umjerene ostatke pesticida na osnovu podataka iz godišnjeg USDA izvještaja o pesticidima.

Rezultati su pokazali da količina unosa voća i povrća nije bitna, već da li uneseno voće i povrće sadrži visok nivo ostataka pesticida.

Nakon što su uzeli u obzir zbunjujuće faktore, kao što su tjelesna masa i životne navike, istraživači su otkrili da muškarci izloženi najvišim nivoima ostataka pesticida kroz konzumaciju voća i povrća imaju gotovo 50% manje sperme i više morfološki abnormalnih spermatozoida u odnosu na muškarce koji konzumiraju hranu sa manjom količinom ostataka pesticida.

U svojim zaklјučcima, Jorge Chavarro, jedan od autora studije, rekao je da bi izlaz iz ove situacije „mogao biti primjena strategija posebno usmjerenih na izbjegavanje ostataka pesticida, kao što su konzumiranje proizvoda koji se uzgajaju na organski način ili izbjegavanja proizvoda za koje se zna da sadrže velike količine ostataka pesticida“.

 

Organsko.org/D.M.