Organski med

Područje Bosne i Hercegovine je idealno za proizvodnju meda. Raznovrsna vrsta paše, blaga klima, veliki broj sunčanih dana u toku godine, nema teške industrije koja bi izazivala stres kod pčela. Organsko pčelarenje ima svoje prednosti i mane. Prednosti su te što se proizvodi med koji je zdravstveno bezbjedan za njegove potrošače. Mana proizvodnje organskog meda je što su proizvođači organskog meda slabo obučeni za ovakav način pčelarenja pa su povećani troškovi s obzirom da treba angažovati stručnjake. Kada je u pitanju cijena organskog meda, ona je visoka a zahtjevna, pa se zato malo proizvođača odlučuje na ovu proizvodnju.

Položaj pčelinjaka treba da bude u skladu sa osnovnim principima organskog pčelarenja, a to su da ima dovoljno nektara i polena tamo gdje se nalazi pčelinjak i da je izvan gradske sredine. Najbolje je da bude stacionaran u šarenoj hladovini voćnjaka, treba da je dalje od glavne saobraćajnice. Ukoliko je moguće potrebno je da se postavi na mjestima gdje se magla malo zadržava u jutarnjim satima. Takvi uslovi pogoduju razvoju bolesti, a protiv njih se treba preventivno djelovati.

Organskim pčelarenjem se u 2003. godini bavilo 10 pčelara dok ih je danas svega 5, što je izrazito malo s obzirom na potrebe tržišta za medom. Kvalitet meda zavisi od uslova proizvodnje, načina prerade i uslova skladištenja. Sam proces proizvodnje meda traje godinu dana. Veoma važna stavka u pčelarstvu je i odabir pčela. U našim uslovima je to Apis melifera carnica i njeni ekotipovi.

Proizvodnja meda u savremenim košnicamaje dosta lakša i spriječeno je gušenje pčela i muljanje meda. Kada je u pitanju zaštita pčela od napada raznih bolesti i štetočina, ona je dozvoljena samo uz pomoć organskih kiselina (mravlja, sirćetna). Bolesti koje napadaju pčele su Varoa, evropska i američka trulež. Štetočine pčele su stršljen, mravi, medvjed, itd.

Uspjeh u organskom pčelarenju obezbjeđuje dobar odabir pčela, odabir položaja pčelinjaka, sticanje  znanja o tome kako se provode mjere zaštite i koji su to osnovni zahvati u pčelinjaku kada je u pitanju kontrola zdravstvenog stanja pčela, itd. Pčelari treba da imaju za krajnji cilj da zadovolje potrebe svojih potrošača. Veoma je važno da organski proizvođači imaju sertifikat koji daje uvid u to da je med proizveden organskim putem.

Autor: dipl.ing. poljoprivrede Nemanja Močević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *