Različiti aspekti organske poljoprivrede

Organska polјoprivreda ima jasan filozofski pristup poljoprivrednoj djelatnosti, a holistički pristup usredsređen je na zajednički rad sa prirodom, a ne protiv nje. Organska polјoprivreda značajno doprinosi pružanju javnih dobara održavajući biodiverzitet, zatim doprinosi očuvanju resursa pitke vode, stvaranju radnih mjesta zbog povećane potrebe za radnom snagom i očuvanju polјoprivrednog kulturnog krajolika, te zaštiti životne sredine uopšte.

Da bi polјoprivreda bila održiva, trebalo bi da bude ekološki i socijalno osjetlјiva, ali i ekonomski održiva, tako da možemo govoriti o ekonomskim, ekološkim i socio-kulturnim aspektima organske polјoprivrede.

Sa ekonomskog stanovišta, organska polјoprivreda uglavnom ima veće troškove proizvodnje i niži prinos koji moraju biti pokriveni višim cijenama za potrošače, premijama na cijene ili subvencijama. Takođe, organski polјoprivrednici prodaju svoje proizvode putem kratkih lanaca distribucije, uglavnom direktno na farmama ili na lokalnim tržnicama gdje mogu dobiti više novca za svoje proizvode nego u supermarketima. Postižu veće marže od dodate vrijednosti kada svoje organske proizvode prerađuju kod kuće ili u zadrugama. Kraći lanac snabdijevanja hranom ne samo da smanjuje negativne uticaje na životnu sredinu, već, zbog bolјe efikasnosti, smanjuje i krajnje cijene za potrošače i naglašava vrijednost rada polјoprivrednika.

Ekološki aspekti su jedna od najvažnijih karakteristika i prednosti organske polјoprivrede zbog jako pozitivnih efekata na zemljište, vodu, biodiverzitet i klimatske promjene. Glavni cilјevi organske polјoprivrede u odnosu na zemljište su održavanje i unapređenje života zemljišta, zatim prirodne plodnosti tla, njegove stabilnost i biodiverzitet, sprečavanje erozije i njegovanje bilјaka prirodnim kruženjem hranjivih materija. Problem sa intenzivnom konvencionalnom polјoprivredom je zagađenje vode. Organska polјoprivreda, sa snažnim ograničenjima u upotrebi hemijski sintetizovanih pesticida i mineralnih azotnih đubriva i nižim stopama držanja životinja na farmi, izaziva mnogo manje zagađenje vode.

Organska polјoprivreda ima pozitivne efekte i na zdravlјe lјudi i životinja, te dobrobit životinja. Jedna od karakteristika organske polјoprivrede je takođe veća potražnja za radnom snagom u poređenju sa konvencionalnom polјoprivredom, zbog potrebe za više manuelnog rada.  Potrebno je više vremena za pripremu proizvoda za prodaju na tržištu, odnosno za direktnu distribuciju potrošačima ili za prodaju na lokalnim tržnicama, za njihovu preradu kod kuće, itd. S druge strane, to znači doprinos zapošlјavanju u ruralnim sredinama.

Druge socio-kulturne dimenzije organske polјoprivrede, osim uticaja na potražnju radne snage, takođe su povezane sa zdravlјem lјudi, demokratskim učešćem, otpornošću, biološkom i kulturnom raznolikošću, kvalitetom života i lјudskim blagostanjem, jednakošću i etikom.

Izvor:https://www.intechopen.com/online-first/organic-farming-a-good-production-decision-for-slovenian-small-size-farms-and-farms-in-the-areas-wit