Sara Menker: Od globalne prehrambene krize možda smo udaljeni manje od jedne decenije

Sara Menker napustila je karijeru u trgovini da bi shvatila kako funkcioniše globalni lanac vrijednosti poljoprivrede. Njezina su otkrića dovela do nekih zapanjujućih predviđanja: “Mogli bismo imati prelomni trenutak u globalnoj prehranu i poljoprivredi ako narasla potražnja premaši strukturne kapacitete poljoprivrednog sistema za proizvodnju hrane”, kaže ona.

“Ljudi bi mogli gladovati, a vlade bi mogle pasti.” Njeni modeli predviđaju da bi se ovaj scenarij mogao dogoditi za deceniju – da bi svijet mogao biti kratak 214 biliona kalorija godišnje do 2027. Ona nudi viziju ovog nemogućeg svijeta kao i neke korake koje danas možemo poduzeti da bismo ga izbjegli.