Uticaj muzike na bilјke

Prvi eksperiment primjene muzike na bilјkama izveo je dr T. C. Sing 1962. godine. Otkrio je da bilјke reaguju na zvučne talase i vibracije kada su izložene muzici. Bilјke vodenike, koje su bile predmet njegove studije, povećale su visinu za 20%, a za 72% biomasu slušajući klasičnu muziku.

1973. godine, Doroti Ritolek pokrenula je eksperiment sa istim vrstama bilјaka, u različitim laboratorijama, koristeći različite muzičke žanrove. Nјen eksperiment je pokazao da bilјke koje su bile izložene klasičnoj muzici imaju bolјu stopu rasta, dok biljke su koje su bile izložene rock muzici ubrzo uginule.

Kako se ta magija dešava?

U suštini, bilјke nemaju sposobnost da čuju zvuk, ali mogu da osjete vibracije. Dakle, kada muzika svira, zvučni talasi putuju vazduhom, a protoplazma bilјke ih registruje. Protoplazma je u stanju stalnog pokreta, što stvara uslove za ubrzanu proizvodnju i kretanje hranjivih materija. Dakle, rezultat toga je vitalnost biljke. Oscilirajuće frekvencije pojačavaju kretanje citoplazme koja se nalazi unutar bilјaka.

Gdje ovo može biti korisno?

Bez obzira da li su to usjevi ili mini bašta u vašoj sobi ili u dvorištu, možete da obradujete vaše bilјke muzikom. Ako imate baštu na vašem balkonu, instalirajte muzički sistem i puštajte muziku dva-tri sata dnevno. Međutim, nemojte predozirati bilјke muzikom, jer ćete proizvesti obrnute efekte! Zapamtite da bilјke ne vole buku, pa razmislite o muzičkom žanru. Takođe, pjev ptica proizvodi slične efekte, odnosno podstiče rast biljaka.

Izvor: https://www.greenmylife.in/the-effect-of-music-on-plants/