Zatražite komposter od Grada i na najbolji način zbrinite organski otpad

Kampanjom ‘Odvajanje otpada je lako!’ Komunalno društvo GRAD podiže kvalitetu usluge i života u Supetru, Mircima, Škripu i Splitskoj. U suradnji s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (FZOEU) stanovnike se potiče na pravilno odvajanje otpada u za to predviđene spremnike, kako bi se, u konačnici, omogućilo recikliranje te ponovna upotreba sirovina u kućanstvima.

Što je organski otpad i kako ga iskoristiti? 

Organsko je sve ono što je biljnog ili životinjskog podrijetla, ono što je samorazgradivo, i za razliku od nerazgradivog, ne šteti prirodi i okolišu. Isto vrijedi i za organski otpad, pa sukladno tome, u ovu se vrstu ubrajaju neki kuhinjski ostaci, kao što su, primjerice, ostaci od očišćenog voća i povrća, ljuske od jajeta, talog od kave, vrećice čaja i ostaci kruha. Osim toga, u organski otpad spadaju i ostaci iz vrta, što znači da usitnjeno granje drveća i grmlja, pokošena trava, ostaci biljaka i cvijeća, lišće drveća, ljuske oraha i češer pa čak i piljevina i pepeo od drvenog ugljena nikako ne treba odbacivati. Njih je potrebno zbrinuti u kompostere. Time započinje proces kompostiranja kojim se stvara iznimno vrijedan plodni humus.

Više o cijeloj akciji pročitajte na https://dalmatinskiportal.hr/energija-i-ekologija/zatrazite-komposter-od-grada-i-na-najbolji-nacin-zbrinite-organski-otpad/93026